Για την έκδοση εισιτηρίου επιλέξτε τα επιπλέον άτομα που πιθανόν είναι μαζί σας και στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το μισάωρο προσέλευσης που επιθυμείτε.
Μετά την σωστή καταχώρηση των στοιχείων, το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο σας  αποστέλλεται στο email που έχετε δηλώσει, το οποίο email  θα πρέπει να επιδείξετε στους φύλακες κατά την προσέλευση.

Η έκδοση εισιτηρίου επιτρέπει ελεύθερη περιήγηση από μεμονωμένους επισκέπτες έως 7 άτομα. Λοιπές δραστηριότητες εγκρίνονται μετά από έγγραφο αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνική επικοινωνία.

O “Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους” είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΝΠΙΔ) από την  ίδρυσή του (1961).  Ο Βοτανικός Κήπος έχει κύριο σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα και δεν προσφέρει υπηρεσίες πάρκων.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΖΩΑ συντροφιάς. Εξαιρούνται μόνο σκύλοι συνοδοί ΑμεΑ.


Κάθε επισκέπτης του χώρου θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική του Κήπου οι οποίες αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.