Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα diomedes-bg.eu παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε το diomedes-bg.eu ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το diomedes-bg.eu με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του diomedes-bg.eu, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο diomedes-bg.eu όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας diomedes-bg.eu ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους.


Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας diomedes-bg.eu, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του diomedes-bg.eu διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα diomedes-bg.eu σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους


Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα diomedes-bg.eu παρέχεται από τον Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η diomedes-bg.eu δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα diomedes-bg.eu οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την diomedes-bg.eu δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.


Δικαίωμα Αλλαγών
Η diomedes-bg.eu διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.


Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας diomedes-bg.eu συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας diomedes-bg.eu, και κατά συνέπεια του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας diomedes-bg.eu ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.