Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους δέχεται χορηγίες από φορείς και ιδιώτες, που αναγνωρίζουν την σημαντική προσφορά του Ιδρύματός.

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους:

  • Την Εθνική Τράπεζα, που υποστήριξε την ολοκλήρωση του έργου: «Αναβάθμιση των Φυτωρίων του Βοτανικού Κήπου Ι. & Α. Ν. Διομήδους» και η οποία συνεχίζει να στηρίζει τις δραστηριότητες μας με την επιχορήγηση του έργου «Προστασία της Ελληνικής βιοποικιλότητας: Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού και αναπαραγωγή ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας στον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους» διάρκειας δύο ετών (2013 -2014) καθώς και άλλες σημαντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
  • Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Τα ιδρύματα:

Τις εταιρείες:

Τους Δημόσιους Φορείς: