Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αφορά ελεύθερη περιήγηση (περίπατος) στον Ανθώνα και γενικά στο διαμορφωμένο Βοτανικό Κήπο.

Οργανωμένες δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους (αθλητικές δραστηριότητες, πάρτι και λοιπά ομαδικά events, pique nique, επαγγελματικές φωτογραφήσεις κ.λ.π.) διενεργούνται κατόπιν ειδικότερης έγκρισης μετά από επικοινωνία με την διεύθυνση.

Έχουμε εισαγάγει μια σειρά μέτρων ασφάλειας για να σας προστατεύσουμε τους επισκέπτες και τον χώρο

  • Τα ΑμεΑ έχουν απόλυτη προτεραιότητα
  • Η χωρητικότητα βάσει επισκεπτών παρακολουθείται για την τήρηση κανόνων ευταξίας και ασφάλειας.
  • Υπάρχουν μονάδες απολύμανσης χεριών στις εισόδους και σε άλλα σημεία μέσα στον Κήπο.
  • Υπάρχει χρήσιμη σήμανση εντός των ορίων του Κήπου.
  • Οι τουαλέτες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων προσωρινών εγκαταστάσεων, είναι ανοιχτές αλλά τηρείτε τα μέγιστα όρια..