Δείτε την ανακοίωνωση της Περιφέρειας Αττικής που ορίζει μεταξύ άλλων και τη λειτουργία του Βοτανικού Κήπου κατά τα στάδια 4 και 5 .

Στο Βοτανικό κήπο «Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους», στο Δήμο Χαϊδαρίου : καθολική απαγόρευση εισόδου, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περίπτωση κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5.


Ειδικότερα για κατηγορία κινδύνου 4 η πρόσβαση στο φυσικό οικοσύστημα θα απαγορεύεται για όλους τους επισκέπτες πλην των χώρων συνάθροισης κοινού παραπλεύρως της εισόδου του Βοτανικού Κήπου-χώρος αναψυκτηρίου- με οριοθέτηση του χώρου παραμονής των επισκεπτών, και αυξημένη φύλαξη με ευθύνη της Διοίκησης του Βοτανικού Κήπου .


Επίσης θα επιτρέπεται η είσοδος σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιούνται πλησίον της εισόδου.

Περιφέρεια Αττικής ,ΑΔΑ:9EIN7V7-953