Ο Κανονισμός λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδη, έχει εγκριθεί από την Ελληνική Πολιτεία, αποτελεί πράξη της Ελληνικής Διοίκησης και ως Κανονιστική Πράξη έχει ισχύ Νόμου.
Η έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας χώρων Δασικής αναψυχής προβλέπεται από την ΥΑ 66102/1995.

Επιπρόσθετα του κανονισμού λειτουργίας σε πλήρη ισχύ είναι η Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Δάσους Βοτανικού Κήπου “Ι. & Α.Ν. Διομήδους“.

Παρακαλείται ο επισκέπτης να είναι ενήμερος για τις ισχύουσες διατάξεις.


 Ο Βοτανικός Κήπος από την ίδρυση του το 1961 είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ανήκει στο Ίδρυμα “Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους” (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και οικονομικά αυτοδύναμος οργανισμός.

Ιδρύθηκε και συντηρείται από τα έσοδα των κληροδοτημάτων του Αλεξάνδρου Διομήδη.


Για την Ελεύθερη Περιήγηση Βάση νόμου ( ΦΕΚ Β’ 4674) η είσοδος γίνεται μόνο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ το οποίο θα σας αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει.


Κατά την είσοδο θα πρέπει να το επιδείξετε στο φύλακα.
Χωρίς την επίδειξη του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ στον Βοτανικό Κήπο.
Εξαίρεση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται μετά από προ συνεννόηση με την διεύθυνση για πολύ συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, όπως ΑμεΑ.
Το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής του Ιδρύματος είναι μηδενικού κόστους.


Κανονισμός Λειτουργίας Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους

Ο Βοτανικός Κήπος είναι ανοιχτός για να προσφέρει στους επισκέπτες του εναλλακτικές μορφές αναψυχής, κυρίως όμως εκπαίδευση και πληροφόρηση, με βασικό στόχο να αναπτύξουν την αγάπη τους για το φυσικό περιβάλλον και τον φυτικό κόσμο γύρω τους.

Ως ελάχιστο αντάλλαγμα ζητά τη συμβολή των επισκεπτών στην προστασία του χώρου και την προσοχή τους για την προσωπική τους ασφάλεια. Για τους λόγους αυτούς οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες λειτουργίας του Κήπου:

 • Η είσοδος στον Βοτανικό Κήπο επιτρέπεται μόνο από την Κεντρική Πύλη του Ιδρύματος (Ιερά Οδός 403).
 • Η Διοίκηση του Ιδρύματος μπορεί, με απόφασή της, να θέτει ειδικούς όρους για χρήσεις σε τμήματα της έκτασης του Κήπου.
 • Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.
 • Οι οργανωμένες περιηγήσεις και γενικά οι οργανωμένες δραστηριότητες εντός του Βοτανικού Κήπου επιτρέπονται μόνο μετά από ενημέρωση και έγκριση της Διοίκησης.
 • Λόγω του μεγέθους της έκτασης συνιστάται στους επισκέπτες η παραμονή στα διαμορφωμένα τμήματα του Κήπου.

Κατά την παραμονή των επισκεπτών στον Βοτανικό Κήπο δεν επιτρέπεται:

 • Η είσοδος κατοικίδιων ζώων. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ΑμεΑ.
 • Η κοπή δένδρων ή θάμνων.
 • Η αναρρίχηση στα δέντρα ή στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Κήπου (πέργολες, φράχτες κ.ά.).
 • Το άναμμα φωτιάς καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή σπίρτων.
 • Η σύλληψη ζωικών και η συλλογή φυτικών οργανισμών, κάθε είδους, καθώς και η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών πουλιών και γενικά η ενόχληση και η καταστροφή ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς ή καλλιεργημένης χλωρίδας.
 • Η μεταφορά και η εγκατάλειψη, εντός του Κήπου, διαφόρων ζώων, οικόσιτων ή μη. Παρόμοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ή να διαταράξουν σοβαρά το οικοσύστημα και, για τον λόγο αυτό, τιμωρούνται αυστηρά.
 • Η καταστροφή ή απομάκρυνση κατασκευών, έργων ή υλικών.
 • Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων.
 • Η κατασκήνωση, με οποιαδήποτε μορφή.
 • Η κυκλοφορία τροχοφόρων κάθε μορφής πλην των υπηρεσιακών οχημάτων των Κρατικών Υπηρεσιών (Δασικής ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) και οχημάτων του προσωπικού του Βοτανικού Κήπου καθώς και των χειροκίνητων αμαξιδίων μεταφοράς βρεφών και ΑμεΑ.
 • Η είσοδος μικροπωλητών και η παραμονή τους στον χώρο.
 • Η κάθε είδους ρύπανση των χώρων, όπως η αναγραφή συνθημάτων ή συμβόλων, η εγκατάλειψη υπολειμμάτων τροφών και σκουπιδιών που υποβαθμίζουν την καθαριότητά τους και προσβάλλουν την αισθητική.
 • Η ηχορύπανση με τη χρήση ηχητικών συσκευών.
 • Η βοσκή και η διέλευση ζώων.
 • Η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών χωρίς έγκριση από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.
 • Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις εισόδους ή κατά μήκος της περίφραξης.
 • Η  φωτογράφηση  και  κινηματογράφηση  για  εμπορικούς  σκοπούς,  χωρίς έγγραφη άδεια από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Η θήρα, με οποιοδήποτε μέσον καθώς και η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων.
 • Η κυκλοφορία παιδιών μικρότερων των 14 ετών χωρίς συνοδό.
 • Η εκ μέρους των επισκεπτών εισαγωγή στον χώρο κάθε είδους όπλων (με βάση το άρθρο 7, του Νόμου 2168/1993).
 • Η είσοδος ατόμων τα οποία, κατά το παρελθόν, παραβίασαν ή δεν τήρησαν τον κανονισμό.

Εφαρμογή του Κανονισμού

 • Κάθε επισκέπτης του χώρου θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό λειτουργίας του Κήπου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον τηρεί.
 • Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν για την προσωπική τους ασφάλεια και έχουν ακέραια την ευθύνη για πιθανά ατυχήματα εντός του χώρου του Κήπου, ανεξαρτήτως της αιτίας που αυτά θα προκληθούν.
 • Ο έλεγχος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι στην ευθύνη της εντεταλμένης για τη λειτουργία του χώρου Ομάδας Ασφαλείας του Κήπου και των οργάνων της οικείας Δασικής Υπηρεσίας. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να ζητούν την βοήθειά τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις τους.

Όσοι παραβιάζουν τον κανονισμό, καθώς και εκείνοι που παροτρύνουν, συμμετέχουν ή υποβοηθούν ενέργειες αντίθετες με αυτόν, εκτός των ευθυνών που έχουν με βάση τον Αστικό Κώδικα, τιμωρούνται και κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, με μέριμνα των οργάνων της οικείας Δασικής Αρχής.

(Ν.Δ. 86/69,  Ν.Δ. 996/71,  Ν. 177/1975,  Ν. 998/1979,   Ν. 3208/2003 κ.ά.)

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής


A Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Έχοντας υπόψη:

 1. To αριθ. πρωτ. 431/19-09-2017 έγγραφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους», με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση ο Κανονισμός Λειτουργίας του εν λόγω Ιδρύματος.
 2. Το αριθ.πρωτ.οικ.77598/1712/19-09-2017 έγγραφό μας.
 3. Το αριθμ.πρωτ. 79232/3088/26-09-2017 έγγραφο του Δασαρχείου
  Αιγάλεω.
 4. Το αριθ.πρωτ.79841/2710/28-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
  Δασών Δυτικής Αττικής.
 5. Το αριθμ. πρωτ. 2964/12-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του Δασαρχείου Αιγάλεω & της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής.


Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδ: 115 25
Τηλέφωνο: 2132035602-3
Fax: 2132035700
email: cord_ada@attica.gr

Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας ως προς την τήρηση των θεμάτων που άπτονται της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στην τοπικά αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο Αιγάλεω).


Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


Ο επισκέπτης κατά την είσοδό του θεωρείται ότι παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας έχει αποδεκτεί πλήρως και την Πολιτική του Κήπου όπως αυτή αναφέρεται εδώ