Ενημερώνουμε τους επισκέπτες του Βοτανικού Κήπου, ότι προϋπόθεση για την δυνατότητα προσέλευσης είναι οι καιρικές συνθήκες.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση της πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map

Σε περίπτωση που η πρόβλεψη για κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 4=Πολύ Υψηλή ή 5=Κατάσταση Συναγερμού, η είσοδος στον Κήπο δεν είναι δυνατή και το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο παύει να έχει ισχύ.