Για περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κήπου είτε από το κάτωθι μέηλ

uoabotgd@otenet.gr

είτε από τη φόρμα επικοινωνίας.

Τηλέφωνα:
210-5811557
210-5812582
210-5813049

Φαξ: 210-5813049