Ο Βοτανικός Κήπος “Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους” είναι χώρος που έχει ως κύριο σκοπό την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κυρίως μαθητών και άλλων οργανωμένων ομάδων, καθώς και την Eπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο σύνολο της έκτασής του από το Eπιστημονικό του προσωπικό και συνεργαζόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό φορείς.
Δέχεται και περιορισμένο αριθμό μεμονωμένων επισκεπτών ελεγχόμενα, καθόσον οι υπηρεσίες πάρκου δεν είναι στους σκοπούς του.
Είναι κυρίως χώρος επίσκεψης και όχι “βόλτας”.
Πέραν αυτού ως Ιδιωτικός χώρος (το Ίδρυμα είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. δηλαδή μη Δημόσιος φορέας) καθορίζει της προϋποθέσεις επίσκεψης ώστε τα φυτικά εκθέματα και οι εγκαταστάσεις συνολικά να δέχονται λελογισμένο φόρτο.
Συμπληρώνουμε με το ύψιστο θέμα της Πυροπροστασίας που συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των ευρισκομένων εντός της έκτασης.
Ο περιορισμένος αριθμός και επομένως η ελεγχόμενη εξάπλωση των επισκεπτών λειτουργούν προς την ασφάλεια της έκτασης και των ιδίων.
Τέλος ο Βοτανικός Κήπος “Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους” ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας όμοιων χώρων παγκοσμίως.

Η μεμονωμένη επίσκεψη (έως 7 ατόμων) ρυθμίζεται με έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μηδενικού κόστους, μέσω της ιστοσελίδας www.diomedes-bg.gr
Για ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται πάντα με συνοδούς – εκπαιδευτές, τα ραντεβού ρυθμίζονται τηλεφωνικά (210/5811557, 210/5812582).